» Przetargi 2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2018″

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont (modernizacja) drogi dz. Nr ewid. 2043 i 2152 oraz utwardzenie placu w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian: