» Wybory 2018

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1.    DOBOSZ Rafał Andrzej, lat 42, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

2.    OWSIANY Marek, lat 50, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC

3.    ŻELAZNOWSKI Stanisław Jan, lat 54, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

1.    OGRODNIK Jan, lat 60, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    BARAN Grzegorz Stanisław, lat 47, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 2

1.    ZABÓJ Marian Andrzej, lat 64, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    JAGUSZTYN Adam, lat 45, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    NIEMIEC Andrzej, lat 63, zam. Nozdrzec,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 3

1.    DUDA Edward, lat 49, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    TOCZEK Kazimierz, lat 50, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 4

1.    KAŁAMUCKI Marek, lat 30, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    BARAN Paweł, lat 32, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

3.    SZPIECH Stanisław, lat 43, zam. Hłudno,
zgłoszony przez KWW PDH – Lista nr 18

Okręg wyborczy Nr 5

1.    KURZYDŁO Jerzy Ireneusz, lat 30, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

2.    TYMOĆ Jan, lat 58, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

3.    SKUBISZ Adrian Jarosław, lat 26, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW WARA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ – Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 6

1.    WAWCZAK Zygmunt Józef, lat 55, zam. Wara,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    SOCHACKI Stanisław, lat 54, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    JEDYNAK Jan Jakub, lat 73, zam. Wara,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 7

1.    ZAWADZKI Krzysztof Stanisław, lat 60, zam. Siedliska,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    GRETKOWSKA – SYCZ Justyna Józefa, lat 28, zam. Huta Poręby,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    PYRCZ Jerzy, lat 55, zam. Siedliska,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 8

1.    FIL Grzegorz Jan, lat 33, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    GŁADYSZ Grażyna, lat 57, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    SERAFIN Wacław, lat 51, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 9

1.    OCHAŁA Robert, lat 54, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    KŁAK Ewa, lat 31, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    SZPIECH Zbigniew, lat 47, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 10

1.    SOBAŚ Grażyna Ewa, lat 57, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    CZOPOR Zdzisław, lat 60, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    SKÓRSKA Anna, lat 44, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 11

1.    OGRODNIK Piotr, lat 38, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    CZOPEK Wojciech, lat 38, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    BOBOLA Sylwester, lat 43, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 12

1.    DOBOSZ Rafał Andrzej, lat 42, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    OGRODNIK Piotr, lat 30, zam. Izdebki,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    CZAJA Danuta, lat 66, zam. Izdebki,
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 13

1.    WOREK Wojciech, lat 40, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    PĘCHEREK Monika Stanisława, lat 35, zam. Wesoła,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    POTOCZNY Stanisław, lat 54, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 14

1.    CZAPLA Karol Adam, lat 31, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    FILUS Damian Jan, lat 31, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    DAŃKO Stanisław, lat 52, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 15

1.    KURDZIEL Krzysztof, lat 47, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2.    PINDERSKI Stefan Stanisław, lat 69, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3.    BATOR Andrzej, lat 65, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian:

 • 01/10/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/10/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec, przyznano następujące numery:

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY NOZDRZEC

 

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nozdrzec, przyznano następujące numery:

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA HŁUDNA
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARA ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

Agnieszka Sawczak

Rejestr Zmian:

 • 01/10/2018 o 13:20 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/10/2018 o 13:20 przez Agnieszka Baran

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Rejestr Zmian:

Losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W NOZDRZCU

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O MIEJSCU, TERMINIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

 1. Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy przyznaje numery listom kandydatów tych komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego. Numery te Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu przyznaje, w drodze losowania najpierw listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym spośród numerów po numerach przyznanych przez komisarza wyborczego, a następnie listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym spośród numerów następujących po numerach wykorzystanych wcześniej.
 2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 01.10.2018 r. r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec.
 3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec.
 4. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.

 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 W NOZDRZCU

Rejestr Zmian:

 • 01/10/2018 o 12:16 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/10/2018 o 06:55 przez Agnieszka Baran

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 • – Nr 7, w liczbie 1,
 • – Nr 11, w liczbie 1,

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec.

W dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 • – Nr 1
 • – Nr 2
 • – Nr 8
 • – Nr 9
 • – Nr 10

ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 9

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

Rejestr Zmian:

Komunikat Komisarza Wyborczego I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Rejestr Zmian:

 • 20/09/2018 o 09:16 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 20/09/2018 o 09:16 przez Agnieszka Baran

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W NOZDRZCU

 1. Agnieszka Sawczak – Przewodnicząca Komisji
 2. Agnieszka Baran – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Piotr Dyrda  – Członek Komisji
 4. Barbara Hławko  – Członek Komisji
 5. Katarzyna Karolina Kucab  – Członek Komisji
 6. Ewa Krupińska  – Członek Komisji
 7. Ilona Helena Niemiec – Członek Komisji
 8. Michalina Katarzyna Obłój – Członek Komisji
 9. Ewelina Smaroń  – Członek Komisji

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

oraz:

15 września 2018 r. w godzinach od 8.00 do 12.00

17 września 2018 r. od godziny 8.00 do 24.00

26 września 2018 r. od godziny 8.00 do 24.00

 

Zgłoszenia list kandydatów na radnych przyjmowane będą do 17 września 2018 r do godziny 24.00

Listy kandydatów na wójta przyjmowane będą do 26 września do godziny 24.00

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy w Nozdrzcu

pokój nr 28 II piętro, tel. 13 43 98 020 w. 53

Rejestr Zmian:

 • 13/09/2018 o 13:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/09/2018 o 10:20 przez Agnieszka Baran

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.

Rejestr Zmian:

 • 11/09/2018 o 11:05 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/09/2018 o 09:37 przez Agnieszka Baran