» Podatki i opłaty lokalne

02.11.2016

Odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty

 

Odroczenie terminu płatności

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

Więcej „02.11.2016”