Rada

Przewodniczący Rady Gminy: Stanisław POTOCZNY

Zastęca Przewodniczącego Rady Gminy: Marian ZABÓJ

Członkowie Rady Gminy:

Danuta CZAJA

Stanisław DAŃKO

Jan JEDYNAK

Dariusz KAŁAMUCKI

Andrzej NIEMIEC

Robert OCHAŁA

Zbigniew OWSIANY

Stefan PINDERSKI

Jerzy PYRCZ

Grażyna SOBAŚ

Zbigniew SZPIECH

Kazimierz TOCZEK

Jan TYMOĆ

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W NOZDRZCU PEŁNIĄ DYŻURY

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 10.00