Wykaz telefonów

Piętro

Telefon/ telefon wewnętrzny

Parter, 1

 

Kasa

 

Elżbieta Baran

33

Parter, 2

GOPS Anna Jarema

Dariusz Sawczak

Teresa Bodnar

Ewa Jarema

Urszula Sochacka

Anna Tympalska

Monika Bacza

41

tel., fax.

13 439 81 64

I, 4

Skarbnik Gminy Stanisław Gierula

24

I, 5

Księgowość  

Kazimiera Serwatka

Monika Pietrykowska

25

I, 6

Podatki  

Krzysztofa Gierula

Dorota Pomykała

Katarzyna Nykiel

26

I, 7

Sekretarz Gminy Nozdrzec  

Agnieszka Baran

 

34

I, 8

Sekretariat Wójta Gminy Nozdrzec Tatiana Chryń

13 439 80 20,

13 439 80 36,

13 439 80 40,

fax. 13 439 81 70

I, 9

Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala

13 439 80 20

I, 11

Kadry, stypendia GZEAS Agnieszka Kurzydło

Sylwia Potoczna

37

I, 12

Księgowość GZEAS Alina Kociuba

Elżbieta Matwijczyk

40

I, 13

Kierownik GZEAS Urszula Pruszyńska-Czaja

39

II, 16

 

Płace,

Opłaty komunalne – księgowość i egzekucja

 

Maria Mistecka

Alfreda Ścibor

32

        II, 18  

Obsługa Rady Gminy

 

Jolanta Socha

46

II, 19

 

Informatyk

 

Piotr Dyrda

27

II, 20

 

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

 

Magdalena Niemiec

Danuta Turek

28

II, 21

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Inwestycje, przetargi, drogownictwo

 

Andrzej Kłak

 

Marek Walczak,

 

Tomasz Chryń

36

Kadry

 

Planowanie przestrzenne,  budownictwo,

 

Kazimiera Potoczna

 

Małgorzata Szul

 

42

II, 22

 

Rolnictwo

 

Maria Potoczna

29

II, 23

 

Gospodarka nieruchomościami,

Ochrona Środowiska,

Działalność gospodarcza

 

Małgorzata Szewczyk

Elżbieta Gierula

Katarzyna Nowosielska

30

II, 24

 

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe

 

Maciej Duda

31

II, 25

 

Księgowość GOPS

 

Bogusława Gierula

54

II, 26

 

Kierownik Grupy Remontowo – Budowlanej

 

Ryszard Niemiec

II, 28

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Potoczny

52

 

Rejestr Zmian: