Załatwianie spraw

Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Gminy w Nozdrzcu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135) informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych Klientów jest Gmina Nozdrzec z siedzibą
    w 36-245 Nozdrzec 224
  • dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
  • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

 

Wójt Gminy Nozdrzec

Antoni Gromala

Rejestr Zmian:

  • 10/04/2017 o 10:59 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 10/04/2017 o 10:59 przez Agnieszka Baran