Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego