» Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec” w zakresie zmiany lokalizacji kanalizacji na działkach nr 1948, 1940/1,1940/2 i 1940/3 obręb ewidencyjny Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, powiat brzozowski”

Rejestr Zmian:

  • 25/06/2020 o 08:25 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 25/06/2020 o 08:25 przez Andrzej Kłak