Logo

Ostatnio dodane informacjeWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

05/05/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 713. z późn. zm) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy w Nozdrzcu X/116/2011 z dnia 31 października 2011 […]Zapytanie cenowe na wykonanie: ,,Dostawy płyt drogowych (IOMB) dla potrzeb Gminy Nozdrzec”

23/04/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie FORMULARZ OFERTOWY Wzór umowy