» Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 2+350 – 2+730 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 – 2+735 W M. WESOŁA”

Rejestr Zmian:

  • 21/10/2019 o 12:51 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 21/10/2019 o 12:51 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2020 roku”.

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W 11+285 – 11+305 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 11+280 – 11+310 W M. NOZDRZEC”

Rejestr Zmian:

  • 15/10/2019 o 13:11 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 15/10/2019 o 13:11 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 na terenie działek o nr ewid. 4396/1, 6286 i 6630 położonych w miejscowości Izdebki”

Rejestr Zmian:

  • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak

Postępowanie na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 2+350 – 2+730 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 – 2+735 W M. WESOŁA”

Rejestr Zmian:

  • 04/10/2019 o 10:43 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 04/10/2019 o 10:43 przez Andrzej Kłak

obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2061R IZDEBKI – HŁUDNO W KM 0+850 – 0+890 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 0+845 – 0+895 W M. IZDEBKI”

Rejestr Zmian:

  • 04/10/2019 o 10:36 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 04/10/2019 o 10:36 przez Andrzej Kłak