» Andrzej Kłak

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,,Budowa sieci kablowych SN 15kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno gmina Dynów, powiat rzeszowski, oraz w m. Nozdrzec, powiat brzozowski”

Rejestr Zmian:

  • 25/06/2020 o 08:25 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 25/06/2020 o 08:25 przez Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+990-1+980 w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2020”

Rejestr Zmian: