» Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. ,,Remont drogi gminnej nr 115851R w km 0+990-1+980 w miejscowości Wesoła”

Rejestr Zmian:

Przetarg nieograniczony pn. ,,Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec”

Rejestr Zmian: