» Andrzej Kłak

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa kruszywa, cementu i stali zbrojeniowej na potrzeby Gminy Nozdrzec w roku 2020”

Rejestr Zmian:

Zapytanie cenowe na: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska w miejscowości Nozdrzec: – zadanie 1 budowa chodnika w km 194+187 do 195+163, – zadanie 2 budowa chodnika w km 195+572 do 196+525 „

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Rejestr Zmian:

  • 23/12/2019 o 08:12 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 23/12/2019 o 07:43 przez Andrzej Kłak