Ostatnio dodane informacje

Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła”

19/01/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dokumentacja przedmiary SST Ogloszenie_nr_10994 Projekt wykonawczy SIWZ z załącznikami