LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Sprawozdanie z wykonania budżetu i bilanse za 2019 rok

07/05/2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2019 rok