Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z 2 marca 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018. 121. ze zm.), Wójt Gminy Nozdrzec niniejszym informuje, iż unieważnia przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 6 lutego 2018 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec o numerze ewidencyjnym 1282 o pow.0,4540 ha, ponieważ przetarg stał się nieskuteczny.

Rejestr Zmian:

  • 06/03/2018 o 08:15 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 06/03/2018 o 06:45 przez Agnieszka Baran