LogoLogo

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

02/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala

Sekretarz Gminy Nozdrzec – Sabina Południak

Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dariusz Sawczak

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Katarzyna Dyrda

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Agnieszka Baran

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Krzysztofa Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Maria Potoczna – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Bogusława Szpiech – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Małgorzata Szul – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran

Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil

Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła

Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski

Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner

Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz

Dyrektor ZS w Nozdrzcu – Teresa Toczek

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś

Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Stanisław Żelaznowski

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław POTOCZNY

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian ZABÓJ

 

Członkowie Rady Gminy:

 

Danuta CZAJA

Stanisław DAŃKO

Jan JEDYNAK

Dariusz KAŁAMUCKI

Andrzej NIEMIEC

Robert OCHAŁA

Zbigniew OWSIANY

Stefan PINDERSKI

Jerzy PYRCZ

Grażyna SOBAŚ

Zbigniew SZPIECH

Kazimierz TOCZEK

Jan TYMOĆ

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 05/09/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-09-05 11:27:28 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 05/09/2018
Liczba wyświetleń