Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala

Sekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka Baran

Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dariusz Sawczak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Magdalena Niemiec

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Katarzyna Dyrda

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Maria Potoczna – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Małgorzata Szul – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dorota Pomykała – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran

Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil

Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła

Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski

Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner

Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz

Dyrektor SP w Nozdrzcu – Teresa Toczek

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś

P.O. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach Iwona Dobosz

Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Stanisław Żelaznowski

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław POTOCZNY

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marian ZABÓJ

Członkowie Rady Gminy:

Danuta CZAJA

Stanisław DAŃKO

Jan JEDYNAK

Dariusz KAŁAMUCKI

Andrzej NIEMIEC

Robert OCHAŁA

Zbigniew OWSIANY

Stefan PINDERSKI

Jerzy PYRCZ

Grażyna SOBAŚ

Zbigniew SZPIECH

Kazimierz TOCZEK

Jan TYMOĆ

Rejestr Zmian: