Logo

Ostatnio dodane informacje


Przetarg nieograniczony pn. ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę stref aktywności w Gminie Nozdrzec „

27/11/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia Odpowiedź na zapytanie oferenta  z dn. 1 grudnia 2020 r. Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 1 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Dokumentacja Przedmiary SST
Przetarg nieograniczony pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2021 roku”

19/11/2020

Ogłoszenie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 612434 SIWZ z załącznikami 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu drugiej i trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19/10/2020

OBWIESZCZENIE 2_3_Zmiana_studium_Nozdrzec_UWARUNKOWANIA 10_2020_Projekt_uchwały_Druga_Trzecia_Zmiany_Studium_Nozdrzec 10_2020_TEKST_DRUGA_TREZCIA_ZMIANA_STUDIUM_Nozdrzec 10_2020_Uzasadnienie_Zmiana_Studium_Nozdrzec_wyłożenie PROGNOZA_Zmiana_Studium_Nozdrzec Uwarunkowania_załącznik_graficzny zał_graf_nr_1_Prognoza_Zmiana Studium zał_graf_nr_2_Prognoza_Zmiana_Studium  


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I – Wesoła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

19/10/2020

OBWIESZCZENIA 10_2020_Uchwała_Zmiana_MPZP_Wiatarki_WESOŁA_wyłożenie 10_2020_ZMIANA_MPZP_WESOŁA_PROGNOZA zał_graf_Prognoza_Wesoła


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP ,,Wołodź 4″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19/10/2020

OBWIESZCZENIE 10_2020_PROGNOZA_Zmiana_MPZP_Wołodź_4 10_2020_Uchwała_Zmiana_MPZP_Wołodź_4 _wyłożenie zał_graf_Prognoza_Wołódź_4