LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Informacja o wyniku czwartego przetargu z dnia 09.12.2022 r.

19/12/2022

         Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: z uwag na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w […]Obwieszczenie na żądanie PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin

29/11/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 28 listopada 2022 r.

28/11/2022

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 18 listopada 2022 r. Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 18 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. […]


Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu

22/11/2022

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu
Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 2 listopada 2022

02/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 7612 o pow. 0,05 hapołożona w miejscowości Izdebki dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 21 października 2022

26/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3871 o pow. 0,08 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]