Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Finansowym

04/09/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Anna Kłak zam. Hłudno. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze […]


Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej


Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie


Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Warze


Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach


Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej


Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie


Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Warze


Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym

24/08/2018

ogłoszenie o naborze Kwestionariusz-osobowy Wzory-oświadczeń-do-naboru