LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie

01/02/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Gminy Nozdrzec 36 – 254 Nozdrzec 224  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884, na działce nr: 11078 w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III”. Każdy, kto ma w tym […]


Obwieszczenie

26/01/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pawła Kuźniara, Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i C.O. Dawid Krzyżak została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz […]


Obwieszczenie

20/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec 36 – 245 Nozdrzec 224 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884 w miejscowości  Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III’’Z wszystkimi zgromadzonymi […]


Obwieszczenie

13/01/2022

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, […]


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2040R relacji Dynów – Jabłonnica Ruska, gmina Nozdrzec” na działkach nr: 759/2, 752/2, 752/1, 752/3 położonych w miejscowości Siedliska oraz na działkach nr: 6/2, 8/2, 10/8 położonych w miejscowości Huta Poręby.

04/01/2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2040R relacji Dynów – Jabłonnica Ruska, gmina Nozdrzec” na działkach nr: 759/2, 752/2, 752/1, 752/3 położonych w miejscowości Siedliska oraz na działkach nr: 6/2, 8/2, 10/8 położonych w miejscowości Huta Poręby.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” na działkach nr: 516, 1366, 101, 115, 260, 261, 593, 625/3, 634, 638, 624, 621, 512/2, 513, 514, 539, 520, 628, 622, 269/1, 114, 627, 127, 263/2, 116, 625/2, 259, 262, 623, 263/1, 626, 267, 511, 620, 264, 637, 258, 265, 268, 1710, 1714, i 1715 położonych w miejscowości Hłudno.

29/12/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” na działkach nr: 516, 1366, 101, 115, 260, 261, 593, 625/3, 634, 638, 624, 621, 512/2, 513, 514, 539, 520, 628, 622, 269/1, 114, 627, 127, […]


Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania; „„Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III” na działce nr: 11078 położonej w miejscowości Wesoła.

16/12/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania; „„Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884 w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III” na działce nr: 11078 położonej w miejscowości Wesoła.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrze – zadanie I” na części działek o nr ewid. 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1493, 1494, 1502 oraz 1507 położonych w miejscowości Nozdrzec.

10/12/2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrze – zadanie I” na części działek o nr ewid. 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1493, 1494, 1502 oraz 1507 położonych w miejscowości Nozdrzec.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, 5355, 5361 oraz 5350 położonych w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec.

03/12/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, 5355, 5361 oraz 5350 położonych w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec.


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrze – zadanie I” na części działek o nr ewid. 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1493, 1494, 1502 oraz 1507 położonych w miejscowości Nozdrzec.

29/11/2021

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrze – zadanie I” na części działek o nr ewid. 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1480, 1493, 1494, 1502 oraz 1507 położonych w miejscowości Nozdrzec.