LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku drugiego przetargu

20/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na działkę: nr 2432/3 o pow. 0,3662 ha, położoną w Hłudnie, niezabudowaną, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wyniosła 5.670,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 lutego 2022 r.

13/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 684 o pow. i klasie gruntów RIVa – […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 11 stycznia 2022 r.

11/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, przeprowadzony 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu z 11 stycznia 2022 r.

11/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, nr 2800 o […]


Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

11/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 14 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad): nr 1942 o pow. 0,0422 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec teren lasów, księga […]


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

11/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 14 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) działka nr 1949 o pow. 0,2194 ha, położona w miejscowości Wara, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec teren potencjalnych […]