LogoLogo

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

02/11/2016

Pracownicy UG i Kierownicy jednostek
organizacyjnych

Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala

Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula

Sekretarz Gminy Nozdrzec – Sabina Południak

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Pomykała

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Beata Jastrzębska

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Magdalena Niemiec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marta Bobola

p. o. Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Maria Potoczna

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Agnieszka Baran

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Krzysztofa Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Bogusława Szpiech – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Małgorzata Szul – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran

Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil

Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła

Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski

Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner

Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz

Dyrektor ZS w Nozdrzcu – Teresa Toczek

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś

Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Stanisław Żelaznowski

Radni:

Przewodniczący Rady Gminy – Roman Wojtarowicz

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław Potoczny

 

Członkowie Rady Gminy:

Danuta Czaja

Izabela Dobosz

Grażyna Sobaś

Andrzej Bobola

Stanisław Dańko

Stanisław Guzik

Jan Jedynak

Zbigniew Karnas

Krzysztof Szerszeń

Roman Szpiech

Roman Szpiech

Witold Winiarski

Mieczysław Wojdanowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2016
Liczba wyświetleń