LogoLogo

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w 2023 r.

14/02/2024

Szanowni Państwo!

Wszystkie osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku 2023 r. oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o obowiązkowe wypełnienie poniższej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) w kompostownikach przydomowych na terenie Gminy Nozdrzec w 2023 roku. Dane z ankiet są niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania dotyczącego odpadów komunalnych za 2023 r. oraz znacząco przyczynią się do osiągnięcia pożądanego poziomu recyklingu.

Wypełnioną ankietę należy przekazać lub odesłać do Urzędu Gminy Nozdrzec lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 lub email: srodowisko@nozdrzec.pl , ugn@nozdrzec.pl w terminie do 28 marca 2024 r.

Druk ankiety można otrzymać w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. 29, tel.: 13 4398020, wew. 30 oraz pobrać tutaj.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/02/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/02/2024
Data ostatniej aktualizacji 14/02/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-02-14 11:35:39 Zobacz
Agnieszka Baran 2024-02-14 11:30:25 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 14/02/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 14/02/2024
Data ostatniej aktualizacji 14/02/2024
Liczba wyświetleń