Logo

Ostatnio dodane informacje

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

11/10/2021

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy I. Wymagania niezbędne:a) posiadanie obywatelstwa polskiego,b) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,c) posiadanie pełnej […]


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

02/06/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Libowicz, zamieszkały w Warze. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydat spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Posiadane umiejętności i uprawnienia pozwolą Panu Grzegorzowi Libowicz na sprawne wdrożenie […]


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

27/05/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewelina Szelest, zamieszkała w Grabownicy Starzeńskiej. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W procedurze naboru Pani Ewelina Szelest spełniła wszystkie wymogi formalne. Na rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednim zasobem wiedzy. Posiadane umiejętności pozwolą Pani Ewelinie Szelest na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym […]


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

25/05/2021

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następującą osobę: Kod indentyfikacyjny: kg 2861 Adres zamieszkania: Wara Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 maja 2021 roku o godzinie 15,00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy […]


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa

25/05/2021

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następującą osobę: Kod identyfikacyjny: EwSz95 Adres zamieszkania: Grabownica Starzeńska Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się […]


Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

14/05/2021

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenia kandydata Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14/05/2021

Ogłoszenie o naborze Kwestionariusz osobowy Oświadczenia kandydata Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC  z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. […]


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9  kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z […]


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 8 ust. […]