Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02/07/2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02/07/2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studiu Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko