Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

11/05/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. […]


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

06/05/2022

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) z a w i a d a m i […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

28/03/2022

Działając na podstawie – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

17/03/2022

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

08/03/2022

Działając na podstawie- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

28/02/2022

Działając na podstawie- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

25/02/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. […]


Obwieszczenie

16/02/2022

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2040R relacji Dynów – Jabłonnica Ruska, gmina Nozdrzec” położonej w miejscowości Huta Poręby, gmina Nozdrzec. Z wszystkimi […]


Obwieszczenie

09/02/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” […]


Obwieszczenie

01/02/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Gminy Nozdrzec 36 – 254 Nozdrzec 224  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 884, na działce nr: 11078 w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie III”. Każdy, kto ma w tym […]