LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

17/11/2023

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) […]


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

02/11/2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

23/10/2023

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

23/10/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów

17/10/2023

obwieszczenie Wójta Gminy Dynów


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

09/10/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. […]


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

06/10/2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegoObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

19/09/2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu


Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

19/09/2023

Na podstawie art.17 pkt 9, art. 17a i art 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu […]