LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

14/06/2024

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14/06/2024

Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej

07/06/2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

29/05/2024

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnegoObwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’

08/05/2024

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.)  Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia że w dniu 08.05.2024 r. zostało wydane Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 25.04.2024 r. nr IKŚR.6733.1.2024 […]