LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024”

10/10/2023

Zarządzenie 104/2023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024″


Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

30/09/2023

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 194) Wójt Gminy Nozdrzec, przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu, wnosi o wydanie opinii o Pani Edycie Serwatce, jako kandydatce na ww. stanowisko. Pani […]


23/09/2022

Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 […]


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

07/10/2021

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 […]


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

05/10/2020

Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 października 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Termin zgłaszania wniosków: do 23 października 2020 r. Projekt uchwały oraz druk formularza konsultacji, jest do odebrania w […]