LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

27/10/2023

W dniu 13 października 2023 r. do Urzędu Gminy Nozdrzec wpłynął wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr ewid. 653 położonej w miejscowości Wesoła.