LogoLogo

Skrzynka Podawcza

31/10/2016

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

I. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) do sekretariatu Urzędu Gminy w Nozdrzcu na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW, DVD
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

II. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF,
XLS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG,
PDF,
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/10/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/10/2016
Data ostatniej aktualizacji 31/10/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-08 13:28:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/10/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/10/2016
Data ostatniej aktualizacji 31/10/2016
Liczba wyświetleń