LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Odpowiedź na petycję w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego

25/01/2023

Odpowiedź na petycję w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego


Petycja w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego

29/11/2022

Petycja w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego


Petycja Wójta Gminy Solina

14/09/2022

Petycja Wójta Gminy Solina Załącznik do petycji – uchwała


Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy

10/08/2022

Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy (pdf) Załącznik do petycji (docx)


Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza

04/03/2022

Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza


Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza

17/02/2022

Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza Oficjalne stanowisko w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza


Petycja mieszkańców sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka

15/12/2021

Petycja mieszkańców sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości


Petycja Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie”

02/03/2021

Petycja Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie„


Petycja Krzysztofa Kuklińskiego

08/02/2021

Petycja Krzysztofa Kuklińskiego Wycofanie petycji


Petycja Fundacji Tradycyjne Podkarpacie

08/02/2021

Petycja Fundacji Tradycyjne Podkarpacie Załącznik – skan petycji Protokół Nr 14/2021posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 29 stycznia 2021 r.