LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Publiczne wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Siedliska 16 – Etap I”

31/03/2023

Projekt uchwały Uzasadnienie do uchwały Rysunek planu Prognoza oddziaływania na środowisko Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko„Wołodź 4”- stawka procentowa

20/09/2021

zał. graf. nr 1..pdf zał. graf. nr 2..pdf