Logo

Ostatnio dodane informacje


Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec

22/09/2021

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przekazania decyzji końcowej nr 156/2021, wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy

16/09/2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przekazania decyzji końcowej nr 156/2021, wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy


Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nozdrzec

30/09/2020

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nozdrzec


Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie: określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec.

17/09/2020

Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie: określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec

01/02/2016

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru Nip Regon Nazwa przedsiębiorstwa Adres Firmy Siedziba firmy Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych1 1 11.01.2012 Wykreślenie 12.09.2014 735-24-97-196 490513228 P.U.K. Empol Sp. z o.o. os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133 34-451 Tylmanowa […]Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

08/12/2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok