LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na LXVI sesji 30 stycznia 2024 r.

19/02/2024

Uchwała Nr LXVI/524/2024 w prawie uchwalenia budżetu na rok 2024, Uchwała Nr LXVI/525/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LXVI/526/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków […]