Logo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2022 r.

17/01/2023

Uchwała Nr XLIX/434/2022 w sprawie w zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XLIX/435/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Uchwała Nr XLIX/436/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki, Uchwała Nr XLIX/437/2022 w sprawie rozpatrzenia […]