LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały z LIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 21 kwietnia 2023 r.

27/04/2023

Uchwała Nr LIII/457/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, Uchwała Nr LIII/458/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LIII/459/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/438/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r.


Uchwały podjęte na LI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 23 lutego 2023 r.

08/03/2023

Uchwała Nr LI/444/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LI/445/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzozów realizacji zadania publicznego Gminy Nozdrzec z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Uchwała LI/446/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa […]


Uchwały podjęte na L sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 31 stycznia 2023 r.

10/02/2023

Uchwała Nr L/438/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023, Uchwała Nr L/439/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr L/440/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwała Nr L/441/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, Uchwała Nr L/442/2023 w sprawie zmiany Uchwały w […]


Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 30 grudnia 2022 r.

17/01/2023

Uchwała Nr XLIX/434/2022 w sprawie w zmian w budżecie gminy na rok 2022, Uchwała Nr XLIX/435/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, Uchwała Nr XLIX/436/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki, Uchwała Nr XLIX/437/2022 w sprawie rozpatrzenia […]