Logo

Ostatnio dodane informacje

XXVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 czerwca 2021 r.

05/07/2021

Uchwała Nr XXVIII/278/2021 w  sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, Uchwała Nr XXVIII/279/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych, Uchwała Nr XXVIII/280/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, Uchwała Nr XXVIII/281/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii […]


XXVII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 5 maja 2021 r.

27/05/2021

Uchwała XXVII/264/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2021-2023 Uchwała XXVII/265/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu Uchwała XXVII/266/2021 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwała XXVII/267/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 Uchwała XXVII/268/2021 w sprawie udzielenia […]


XXVI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 16 marca 2021 r.

24/03/2021

Uchwała Nr XXVI/251/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr XXVI/253/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, Uchwała Nr XXVI/254/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie […]


XXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 23 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXV/250/2021 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie prawnej – Fundacji Akademia Umiejętności


XXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXIV/239/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach Uchwała nr XXIV/240/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły Uchwała nr XXIV/241/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, przyznania […]