Ostatnio dodane informacje

XXVI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 16 marca 2021 r.

24/03/2021

Uchwała Nr XXVI/251/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr XXVI/253/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, Uchwała Nr XXVI/254/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie […]


XXV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXV/250/2021 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej osobie prawnej – Fundacji Akademia Umiejętności


XXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXIV/239/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach Uchwała nr XXIV/240/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły Uchwała nr XXIV/241/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, przyznania […]