LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok

12/06/2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok

12/06/2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok

12/06/2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2020 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu i bilanse za 2019 rok

07/05/2020

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2019 rok