LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

19/07/2024

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Informacja z otwarcia ofert dla postępowania „Dostawa używanego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie”

24/06/2024

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania „Dostawa używanego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie”


Informacja z otwarcia ofert na roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec—etap 2”

19/06/2024

Informacja z otwarcia ofert na roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec—etap 2”
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec—etap 2”

04/06/2024

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec—etap 2” SWZ (zip)