LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

10/08/2022

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że w związku […]


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

03/08/2022

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 3.08.2022 r. na wniosek Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 z dnia 16.07.2022 r., (data wpływu 20.07.2022 r.,) o wydanie decyzji o środowiskowych […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

25/07/2022

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.  1029) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania, że pismem z […]


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

15/07/2022

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 14.07.2022 r. na wniosek  „KRUSZ-BUD” Sp. z o.o. Temeszów 36-204 Dydnia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: […]