LogoLogo

Dowody osobiste

01/11/2016

Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego

 

Wymagane dokumenty 1.     Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.     Kolorowa fotografia o wym. 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania Wniosek o wydanie dowodu osobistego – proszę drukować dwustronnie
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dowodowego. Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Inne informacje

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

Wyjątek stanowią:

·         małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia – wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat),

·         osoba ubezwłasnowolniona całkowicie niepozostająca pod władzą rodzicielską – wniosek składa opiekun prawny,

·         osoba ubezwłasnowolniona częściowo – wniosek składa kurator.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z dnia 10 września 2010 r.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 r., poz. 212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń