LogoLogo

Informacja o wyniku czwartego przetargu z dnia 25 sierpnia 2022 r.

05/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę:

  • udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00023880/3, z uwagi na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszcza się na stronie internetowej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 05/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-05 11:15:59 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 05/09/2022
Liczba wyświetleń