LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu

26/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

nr 2944 o pow. 0,5533 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00065910/9. Wadium zostało wpłacone przez trzy osoby. Wszystkie osoby zostały dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 170,53 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 300,00 zł. Dzierżawcą został Kazimierz Toczek.

Niniejszą informację umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl/.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-05-26 14:18:26 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2022
Liczba wyświetleń