LogoLogo

Informacja z otwarcia ofert

08/03/2023

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert postępowania.

Otwarcie ofert na: Dostawa używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach odbyło się w dniu 08.03.2023 r. o godz.: 09:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 261 000,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Oferty złożyli:

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty /brutto/Termin realizacji dostawy
1.Ochotnicza Straż Pożarna w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 28 18-315 Kołaki Kościelne183 000,00 zł6 dni
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 08/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-08 14:01:02 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 08/03/2023
Liczba wyświetleń