LogoLogo

IV zwyczajna sesja Rady Gminy

03/11/2016

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu  zawiadamia,

 

że w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 marca 2015 r.

 

 1. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

 

 1. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.

 

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

 

z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2014 rok:

 

1) Wystąpienie Wójta w sprawie

 

 1. a) sprawozdania finansowego,

 

 1. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2014 rok,

 

 1. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

 

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2014.

 

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu gminy za 2014 r.

 

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

6) Dyskusja.

 

7) Podjęcie uchwał:

 

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

 

 1. b) w sprawie absolutorium.

 

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.

 

 1. Zakończenie.

 

 

Projekty uchwał do pobrania (PDF)  oraz do wglądu biurze rady (II piętro, pokój nr 18)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń