LogoLogo

LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

06/07/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 7 lipca 2023 r. o godzinie 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2023,

b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec,

c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/07/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-07-06 11:54:29 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/07/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/07/2023
Liczba wyświetleń