LogoLogo

LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/10/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 31 października 2023 r. o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu odbędzie się LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 3 października 2023 r.
 4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie gminy na rok 2023
  b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2024 – 2026,
  c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w Budynku Ośrodka Zdrowia,
  e) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
  9.Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/10/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-11-02 12:13:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-11-02 12:12:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-10-27 14:18:12 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/10/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2023
Liczba wyświetleń