LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 6 i 7 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o obsadzeniu bez głosowania

MANDATU SOŁTYSA SOŁECTWA NOZDRZEC

I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA NOZDRZEC

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

W wyznaczonym terminie zgłoszony został i zarejestrowany tylko jeden kandydat.

W związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranego

Sołtysem Sołectwa Nozdrzec uznaje się zgłoszonego Andrzeja NIEMCA

lat 59, wykształcenie podstawowe, zam. Nozdrzec.

W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało i zarejestrowanych pięciu kandydatów na członków rady sołeckiej. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych

 

członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Nozdrzec uznaje się zgłoszonych:

 

1.  Annę Starzak, lat 51, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec

2   Zbigniewa Zaboja, lat 51, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec

3.  Stanisława Sochackiego, lat 53, wykształcenie zawodowe, zam. Nozdrzec

4.  Lesława Gierulę, lat 63, wykształcenie wyższe, zam. Nozdrzec

5.  Kazimierza Niemca, lat 75, wykształcenie podstawowe, zam. Nozdrzec

 

Zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców „Postępowa Wieś”.

 

            Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń