LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 6 i 7 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o obsadzeniu bez głosowania

 

MANDATU SOŁTYSA SOŁECTWA HUTA PORĘBY

I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA HUTA PORĘBY

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

W wyznaczonym terminie zgłoszony został i zarejestrowany tylko jeden kandydat.

W związku z tym głosowania nie przeprowadza się a za wybranego
Sołtysem Sołectwa Huta Poręby uznaje się zgłoszonego
Stanisława Józefa POLEWKĘ

lat 66, wykształcenie średnie, zam. Huta Poręby.

 

W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało i zarejestrowanych pięciu kandydatów na członków rady soleckiej. W związku z tym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych

 

członkami Rady Sołeckiej uznaje się zgłoszonych:

 

  1. Ewę Katarzynę TOCZEK, lat 36, wykształcenie średnie, zam. Huta Poręby

2 . Helenę CHYŁEK, lat 53, wykształcenie zawodowe, zam. Huta Poręby

  1. Beatę Zofię NOWAK,  lat 46, wykształcenie zawodowe, zam. Huta Poręby
  2. Janinę Stanisławę NOWAK , lat 47, wykształcenie zawodowe, zam. Huta Poręby
  3. Edytę KIJOWSKĄ, lat 37, wykształcenie średnie, zam. Huta Poręby

 

Zgłoszenia dokonał Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Polewki.

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń