LogoLogo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

09/11/2018

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 5 listopada 2018 r.
uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego, w których w dniu 4 listopada 2018 r. przeprowadzane było ponowne głosowanie.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 37 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 74 kandydatów zgłoszonych przez 52 komitety wyborcze.
 2. Uprawnionych do głosowania było 441077 osób, w tym 11 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
 3. Karty do głosowania wydano 218640 osobom, w tym 6 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 218593 wyborców, to jest 49,56% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 217161, to jest 99,34% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 1432, to jest 0,66% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)   postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 753, to jest 52,58%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)   niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 679, to jest 47,42%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

 1. W ponownym głosowaniu wybrano 37 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1)   30 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2)   7 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

 

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 26.
Wybory Wójta Gminy Nozdrzec

 1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w ponownym głosowaniu, wymaganą liczbę głosów uzyskał ŻELAZNOWSKI Stanisław Jan zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC.
 2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6669.
 3. Karty do głosowania wydano 3626 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3626 wyborców, co stanowi 54,37% uprawnionych do głosowania.
 5. Wybrany kandydat uzyskał 1930 głosów ważnych.

 

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/11/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/11/2018
Data ostatniej aktualizacji 09/11/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-11-09 09:44:09 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/11/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/11/2018
Data ostatniej aktualizacji 09/11/2018
Liczba wyświetleń