LogoLogo

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

20/05/2024

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm..) oraz art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wara-Niewistka 2”metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 25,10 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, pow. Brzozowski, woj. podkarpackie”

Jednocześnie zawiadamia się, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego Postanowienia oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 29.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 20/05/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 20/05/2024
Data ostatniej aktualizacji 20/05/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-05-20 15:02:11 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 20/05/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 20/05/2024
Data ostatniej aktualizacji 20/05/2024
Liczba wyświetleń