LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 28 lipca 2015 roku

03/11/2016

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  NOZDRZEC
z 28 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i Uchwały Nr XX/220/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz  możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 6 września 2015 r.

Nr

obw.

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
ds. referendum
Uwagi
1 Nozdrzec

Zespół Szkół w Nozdrzcu
 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
2 Hłudno Zespół Szkół w Hłudnie
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
3 Wara Zespół Szkół w Warze
 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
4

Siedliska, Wołodź

 

Szkoła Podstawowa w Siedliskach  
5 Huta Poręby Dom Strażaka w Hucie Poręby

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
6 Izdebki  

Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach

 

 
7 Izdebki  

Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach

 

 
8 Izdebki Rudawiec

od nr 684 do nr 752

 

Dom Strażaka w Izdebkach  Rudawcu

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
9 Wesoła

Zespół Szkół w Wesołej

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
10 Wesoła Magierów

od nr 528 do nr 574

Dom Strażaka w Wesołej Magierowie

 

 
11 Wesoła  Ujazdy, Ryta Górka

od nr 575 do nr 701

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej

 

 

Głosowanie w referendum ogólnokrajowym odbędzie się w dniu 6 września 2015 roku w godzinach 6.00 – 22.00.

Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi gminy najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony  zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy Nozdrzecnajpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Nozdrzec najpóźniej do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 04/09/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-09-04 14:16:14 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 04/09/2023
Liczba wyświetleń