LogoLogo

Planowana XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/11/2016

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

z a w i a d a m i a,

że w dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2013 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.
  5. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2014 (Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji rady).
  6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
  7. Podjęcie uchwał i wniosków.
  8. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. Nr 13 a, II piętro

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń